Η εταιρεία Β. & Π. Πασσάς Ο.Ε. οραματίζεται την παροχή επώνυμων και αναγνωρίσιμων προϊόντων που φέρουν τα στοιχεία και την ταυτότητα του παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο απαντά στις ανησυχίες των καταναλωτών αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Ειδικά μετά τις αλλεπάλληλες διατροφικές κρίσεις και αποκαλύψεις για τον τρόπο παραγωγής και επεξεργασίας διαφόρων τροφίμων οι καταναλωτές αναζητούν εγγυήσεις ποιότητας. Με την δημιουργία μιας σωστά δομημένης και συνεπούς επωνυμίας ( Brand name ) και χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως πιστοποιήσεις, ιχνηλασιμότητα και έλεγχο παραγωγής δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης, ασφάλειας και ποιότητας (στον καταναλωτή. Δίνοντας ένα επώνυμο προϊόν μειώνει το ρίσκο μίας κακής επιλογής, δίνοντας εγγύηση συνέπειας και ποιότητας βασιζόμενη στην τυπικότητα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.