Οι εγκαταστάσεις της Β. & Π. ΠΑΣΣΑΣ Ο.Ε. βρίσκονται στην Κουρούτα Αμαλιάδας του νομού Ηλείας. Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα τυποποίησης, διαλογής, συσκευασίας και συντήρησης νωπών φρούτων και λαχανικών. Εντός οικοπέδου 30.000 m2 υπάρχουν στεγασμένοι χώροι 2.100 m2 καθώς και ψυκτικοί θάλαμοι 250 m2 (1.720 m3). Η μονάδα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22:000 : 2005.